TATA IBADAH MINGGU SENGSARA 4

14 MARET 2021

† BERKUMPUL DALAM NAMA TUHAN

……………………….Penyalaan Lilin …………………………….

L2. SELAMAT DATANG - Welcome

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Pendeta dan Majelis Jemaat GMIM USA menyambut Bapak, Ibu, Saudara-Saudari, anggota jemaat untuk bersekutu, dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang kita percaya melalui Yesus Kristus, Jurus’lamat dengan mengikuti Tata Ibadah Minggu secara online di website gmimusa.org


“Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak sorai! Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya”. Mazmur 100:2-3


L2. NYANYIAN PEMBUKAAN - Opening Song

(Berdiri)

Berhimpun Semua KJ 15

Berhimpun semua menghadap Tuhan

dan pujilah Dia, pemurah benar.

Berakhirlah segala pergumulan,

diganti kedamaian yang besar.


Hormati namaNya serta kenangkan

mujizat yang sudah di buat-Nya

Hendaklah t'rus syukurmu kau nyatakan

di jalan hidupmu seluruhnya.


L1. PANGGILAN BERIBADAH - Call to Worship

O TUHAN, kami mau berlindung kepada-Mu

      Kami buka pikiran kami untuk firman-Mu.

O TUHAN, kami ingin melepaskan kesusahan hati kami.

      Kami mengangkat hati, sedia dan menunggu.

O TUHAN, kami coba menjalani perjalanan kasih setia-Mu.

      Kami berikan hidup kami.

O TUHAN, kami sangat rindu belajar jalan kesetiaan-Mu.

      Kami menyerahkan diri lagi pada panggilan-Mu.

O TUHAN, kami mendengar firman-Mu: “Engkaulah yang ‘Ku kasihi.”

      Kehidupan kami seutuhnya, milik-Mu.


P.   TAHBISAN DAN SALAM - Invocation and Greeting

Dalam Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus

      Amin.

Anugerah dan sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara.

      Dan menyertai saudara juga. Amin.

(Duduk)


(Instrumentalia) “Ya Tuhanku Bila Hati Kawanku “ KJ 467


L1.  PENGAKUAN DOSA - Prayer of Confession

Marilah kita mengaku dosa-dosa kita……

Dari jurang yang dalam kami berseru kepada-Mu, O Allah.

      Tuhan, dengar seruan kami!

Apabila Engkau mengingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan?

      Dosa-dosa kami melumpuhkan kami, mengikat kami, mengubur kami-mereka memutuskan

      hubungan kami dengan Engkau, yang adalah hidup itu.

Tetapi dengan Engkau ada pengampunan. Dengan Engkau ada kuasa untuk menebus.

      Hembuskan ke dalam kami nafas-Mu, O Allah. Hembuskan ke dalam kami Roh-Mu.

Agar kami hidup dalam mengenal sepenuhnya akan kuasa dan kasih setia-Mu. Amin.

(Menyanyi)

Dengan Lembut Tuhanku KJ 354

Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya

mencari akan daku yang hilang, bercela.

Bahana syukur terdengar, seisi sorga mengg'legar.

Ref.: Kasih-Nya mencari, darah melunasi;

'ku diraih kembali kepada-Nya,

'ku selamat oleh rahmat-Nya.


Dosaku t'lah dibasuh sehingga 'ku sembuh;

bisik-Nya kepadaku,"Engkaulah milik-Ku!'

Suara-Nya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Ref.:


P.   PEMBERITAAN PENGAMPUNAN - Declaration of Forgiveness

Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.

      Dalam nama Yesus Kristus, kami diampuni. Amin.


P.   DAMAI – Peace

Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

      Dan menyertai saudara juga.


†   MENDENGARKAN FIRMAN TUHAN


Berkumandang Suara dari Seberang KJ 425

Berkumandang suara dari seberang, "Kirimlah cahyamu!"

Banyak jiwa dalam dosa mengerang, "Kirimlah cah'yamu!"

Ref.: Kirimlah pelita injili menyentak yang terlelap.

Kirimlah pelita injili menyentak yang terlelap


P.   DOA PEMBACAAN ALKITAB - Prayer of Illumination

P.   PEMBACAAN ALKITAB - Bible Reading: Yohanes 3:18-21

P.   KHOTBAH - Sermon "Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan manusia"

       Pdt. Nova Hidelilo-Winerungan S.Th.

(Berdiri)

TEGUHKAN PERCAYAKU

Di saat ini dengarlah, Tuhan, dengarlah pengakuanku

Di saat ini teguhkan Tuhan, teguhkan percayaku

Ref.: Bapa, Anak, dan Roh, Bapa, Anak, dan Roh.

Bapa, Anak, dan Roh. Aku percaya


L1. PENGAKUAN IMAN – Confession of Faith

Bersama semua orang percaya di sepanjang abad, mari kita mengaku iman percaya kita menurut Pengakuan Iman Rasuli, dengan masing-masing berkata:

      Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

      Dan kepada Yesus Kristus. Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

      Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin

(Duduk)


† BERSYUKUR KEPADA TUHAN


L2. PERSEMBAHAN - Offering

Marilah kita kembalikan kepada Allah persembahan-persembahan dari hidup kita dan hasil pemberian dari bumi ini.

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna". Roma 12:1-2


Intan dan Permata DSL 156

Engkau cari intankah, guna takjuk Almasih?

Ingat dalam limbahan, ada intan yang permai.

Ref.: Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu;

Baik cari lalu bawa, guna takjuk Sultan-Mu.


Jiwa yang telah sesat, dari Hu sebab lemah.

Ada panggil dan seru, bantun dalam sukarnya. Ref.:


Bawalah kepada-NYa, intan yang disucikan.

Dengan darah yang kudus, hingga suci cemerlang. Ref.:


L2. DOXOLOGY:

(Berdiri)

Pujilah Khalik semesta. Sumber segala kurnia.

Sorga dan bumi puji T’rus.

Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.


L2. DOA PERSEMBAHAN - Offertory Prayer

(Duduk)


P.   DOA SYAFAAT - Prayers of the People

       Pdt. Nova Hidelilo-Winerungan S.Th.

P. NYANYIAN PENUTUP - Closing Song

(Berdiri)

KJ. 178 KAR’NA KASIHNYA PADAKU

Kar’na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia;

Ia t’lah memb’ri hidupNya gantiku yang bercela.

O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!

Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia.


Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku;

Firman dan kebenaranNya itulah peganganku.

O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!

Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia.


P.   PENGUTUSAN DAN BERKAT - Charge and Blessing

Dengan pertolongan dan kasih Tuhan, kiranya hidup saudara-saudara diberkati dan pekerjaanmu berbuah banyak sebagimana saudara-saudara mempersembahkan hidup saudara-saudara bagi kemuliaan-Nya dengan sukacita.

Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

      Amin. Amin. Amin.

(Duduk)


† SAAT TEDUH - Silent Prayer


Pikul Salib DSL 99

Hendakkah kau iring Yesus? Pikul salib.

Jangan takut dan belisah: IkutTabib.

Ref.: Pikullah salibmu, serta pandang tetap.

Hinggah dapatlah mahkota. Sukar lenyap